I dette innlegget kikker vi nærmere på en spesiell type vindu som i stigende grad velges både til nybygg og renovering. 3-lagsvinduer har nemlig en rekke fordeler som gjør dem attraktive både til eldre og nyere boliger. Nedenfor kan du bli klokere på den moderne vindustypensom flere og flere velger til sitt hjem.

Generelt er det slik at du får best isoleringsevne med energiruter med 3-lags glass. Det innerste og ytterste glasslaget er belagt med et lavemisjonsbelegg som reduserer varmeutstrålingen på overflaten markant. Samtidig reflekteres en del av varmen tilbake i rommet. For å minske varmetapet ytterligere er det brukt gass – i form av argon – mellom glassene. Argon har nemlig den fordelen at gassen er tyngre enn luft og dermed reduserer den sirkulasjonen som oppstår i en rute, som er kald på den ene siden og varm på den andre.

varmetabet_yderligere.png

Hvor og når kan det imidlertid lønne seg å velge 3-lagsvinduer til hjemmet ditt?

Som en tommelfingerregel kan det være en god ide å velge forskjellige typer ruter, alt etter hvilken vei fasaden vender. Ekstra isolerende ruter, som 3 lags vinduer, vil være mer opplagt å bruke på nord-, vest- og østvendte fasader enn på sørvendte fasader, hvor det er avgjørende å lukke inn så mye lys og varme som mulig.

Hvis vinduene i huset ditt er tette og i god stand, kan du energiforbedre ved å skifte ut eldre termoruter med nye energitermoruter. Det er billigere og lettere enn å skulle skifte hele vinduet ut og det vil dessuten forbedre din boligs isolering.

En gammeldags termorute har en U-verdi på omkring 3, mens en 2 lags energirute er på 1,1. Et moderne 3 lags Klarvinduer derimot, har en U-verdi på 0,7, hvilket er blant de laveste nivåer på markedet når det gjelder isoleringsevne.

Ønsker du å påta deg en god investering ift. din varmeregning, er 3-lags vinduer et godt sted å starte. Særlig i store faste partier, som for eksempel går fra gulv til tak kan du med fordel sette inn en 3-lags energirute. Det samme gjelder hvis du bor ut mot en høy trafikkert vei, eller en togbane, såvel som hvis du bor i et industriområde eller i nærheten av en lufthavn. Blant 3-lags vinduets fordeler er nemlig også at det er støydempende.

stærkt_trafikeret.png

Den mest effektfulle lydisoleringen får du med 3 lags ruter, hvor glasset har forskjellig tykkelse og hvor avstanden mellom dem også er forskjellig. den beste dempingen oppnås hvis du kombinerer 3 lags med støydempende glass, som er behandlet på en slik måte at vinduet demper opptil 34 (-2;-6) dB. 

Det er altså flere ting man med fordel kan ta med i overveielsene, før man velger sine nye 3 lags vinduer. For noen kan det klart være en uoverkommelig oppgave å finne frem til den helt rette vindus- og ruteløsningen til hjemmet. Uansett hva, så er du velkommen til å kontakte oss for å motta  hjelp og rådgivning etter ditt behov.