Hjemmet ditt skal være en base for ro, avslapning og et tilfluktssted fra omverdenen. Dessverre kan et høyt støynivå være helseskadelig, som ofte er et problem hvis du bor tett ved travle gater, bytrafikk, motorveier, barer og flyplasser. Overdreven støy er blant annet relatert til økt stressnivå, forstyrret søvn, for tidlig dødsfall og nedsatt konsentrasjon. Les videre og lær om den historiske utviklingen til samfunnets kunnskap om støyforurensning og de helsemessige konsekvensene – få gode tips til hva du kan gjøre i ditt hjem.

Støyforurensning utløser 200-500 for tidlige dødsfall i året (2003)

I den danske regjeringens veistøystrategi i 2003 ble de helsemessige konsekvensene som følge av veistøy anslått. Mellom 800-2200 personer i Danmark blir hvert år innlagt på sykehus på grunn av forhøyet blodtrykk eller hjertesykdom, som følge av den ekstra påkjenningen trafikkstøy har på helsen. Samtidig ble det anslått at trafikkstøy hvert år utløser 200-500 for tidlige dødsfall. Etter denne analysen har arbeidet fortsatt både vedrørende nye analyser og statens forebyggelse av støyforurensning. 

shutterstock_1299304096.jpg

600 personer får hvert år slagtilfelle pga. støy (2010/2011)

Stockholm Universitet bekreftet i 2010 at det er alvorlige helsemessige konsekvenser forbundet med støyforurensning. I 2011 viser en dansk undersøkelser av trafikkstøy, at det er en sammenheng med risiko for blødning eller blodpropp i hjernen og vurderte at cirka 600 personer i året får et slagtilfelle som er relatert til støy fra veiene. 

En analyse fra WHO fra samme år viser at trafikkstøy hvert år koster minimum 1 million sunne leveår i Vest-Europa.

1400 personer diagnostiseres med diabetes som følge av støy (2012)

Dette året bekreftes de helsemessige konsekvensene av støyforurensning enda en gang. En dansk undersøkelse indikerer at ca. 1400 mennesker årlig diagnostiseres med diabetes som følger av støy fra trafikken. Dette svarer til noe i nærheten av 5% av alle nye diabetes-tilfeller pr. år. 

Vindmøllestøy og helsekonsekvenser (2019)

Undersøkelsen har vært i gang over flere år og har endelig blitt ferdig. Grønn energi fra vindmølle har virket som en av de beste løsningene på den globale CO2 krisen, men er det helsemessige konsekvenser fra vindmøller relatert til støyforurensning? Umiddelbart er svaret nei... Det ble ikke funnet avgjørende bevis mellom støy fra vindmøller og blodpropper eller slagtilfeller. Ingen sammenheng mellom diabetes, gravid og negativt fødselsutfall. Men det er en mulig sammenheng med førstegangsbruk av resepter på sovemedisin, antidepresiver og medisin mot forhøyet blodtrykk hos eldre over 65 år.  Spennende lesing: Redningsåpning – her kan du lese alt du trenger å vite.

Hva kan du selv gjøre for å redusere støyforurensningen i din bolig?

Du kan velge å ha soverommet i det rommet i boligen hvor støyen er minst. Du kan isolere fasaden og få glassdekte altaner. En av de bedre og litt enklere løsningene er lydisolerende vinduer. På vår hjemmeside kan du velge lydisolerende glass på alle våre elementer med glass og du kan velge å få lydisolerende glass utelukkende i det mest påvirkede rommet.

Slik fungerer støydempende vinduer

Konstruksjonen av glass, mellomrommet mellom glasset og en lydisolerende bekledning er et spesielt mellomlag som virker som en dempingsskjerm som reduserer støyen i hjemmet ditt med 3-4 dB. Denne støyreduksjonen er betydelig nok til å bidra til et mer rolig miljø som øker konsentrasjonen, muliggjør en god nattesøvn og reduserer stress og eksterne distraksjoner. Glasset reduserer støyen fra støt, som for eksempel fra regn. Nedenfor finner du en tabell for lydisolerende glass, sammenlignet med normalt klart glass. 

 

Klart glass - Basic Lavenergi 

Klart glass - Premium Energi+ Lydisolerende glass - Basic Lavenergi Lydisolerende glass - Premium Energi+
lydisolerende vinduer 30(-1;-5) dB 30(-2;-6) dB 33(-2;-5) dB 34(-2;-6)dB

Tallene er angitt med verdien Rw(C;Ctr). Lydisolerende glass med Basic Lavenergi har for eksempel en Rw(C;Ctr) på 33(-2;-5) dB hvilket vil si Rw er 33 dB, Rw+C er -2 og Rw+Ctr er -5. 

Rw er verdien for lydisoleringen målt i dB i et laboratorium. 

Rw+C er en verdi for lydisolerende effekt mot høyfrekvente lyder som støy fra tale, musikk og støy fra motorveier og togbaner. 

Rw+Ctr er en verdi for lydisolerende effekt mot lavfrekvente lyder som for eksempel trafikk inne i byene og bass fra naboen som spiller høy musikk. 

Pass på med disse utsagnene fra virksomheter som selger støydempende vinduer

Ofte ser vi virksomheter som påstår at de kan redusere støy med 50%. Det høres jo også helt fantastisk ut, men sammenlignet med hva? 

Be om å få de nøyaktige dataene på deres vinduer og få dem til å sammenligne verdiene med deres normale glass, før du tar en beslutning. Vi har den beste leverandøren på markedet for lydisolerende glass og som du kan se er forskjellen mellom helt normalt glass og lydisolerende glass på 3-4 dB. Det betyr utrolig mye, selv om det ikke ligner det, og Rw+C og Rw+Ctr verdiene er også bedre, hvilket betyr at de fjerner noe av støyen både fra høyfrekvente og lavfrekvente lyder. Men det betyr bare en støyreduksjon på 50%, hvis du sammenligner med et hjem uten vinduer, og det mener vi ikke er en rettferdig kommunikasjon. 

Velg vinduer fra Klarvinduer med støydempende glass, og du er alltid velkommen til å ringe og få en ærlig prat med vår kundeservice og få gratis veiledning om lydisolerende glass er det riktige for deg. 

SE UTVALG AV VINDUER MED LYDISOLERING

Vi anbefaler våre spesielle støydempende glass, som reduserer ekstra lyd og den skadelige sjenansen fra støy. Glasset omfatter et spesielt mellomlag som virker som en dempingsskjerm som forhindrer lydfrekvensene i å vibrere og som absorberer og svekker lydenergien. Kort sagt så skapes det en barriere for støy.

Viktig kunnskap om lydisolerende vinduer

Det anbefales at du ikke velger utluftingsventiler på dine lydisolerende vinduer, da disse kan minske effekten betydelig. 

Når vinduet blir montert er det viktig at det blir brukt ekstra isoleringsmateriale i fugen, da det ikke bare er ruten, men hele vinduet og monteringen som har innflytelse på elementets lydisolerende effekt.

Artikkelen er skrevet basert på informasjon hentet fra danske Miljøstyrelsen i juli 2019.