En redningsåpning er utenom hoveddøren, oftest vinduer i en yttervegg. Her er det noen spesielle minimumsmål som skal overholdes for at du kan benytte vinduet som rømningsvei.

For å oppfylle lovkravene skal redningsåpningen din ha en fri høyde og bredde på minimum 1,5 meter til sammen. I tillegg er det krav om at høyden skal være min. 0,6 m og bredden min. 0,5 m.

For at det er mulig for en fullvoksen person å komme ut av vinduet, og alt etter hvilken åpningsfunksjon som velges, f.eks. toppsvingte vinduer, brukes denne formel: 

Formel:
·      H ≥ 105cm
·      C ≥ 60cm
·      A = 195cm minus H

RetningsåbningNO.jpg