55 % rabatt + 25 % rabatt på myggnett

Personvernspolitikk

Klar tar din datasikkerhet alvorlig

Vi har vedtatt denne personvernerklæringen, som danner grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger, samt fortelle deg om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Vi tar kontinuerlig stilling til hvordan vi best behandler dataene dine, og fokuserer spesielt på at dine grunnleggende rettigheter ikke blir negativt påvirket. Derfor er vi spesielt oppmerksom på risikoen for diskriminering, ID-tyveri, økonomisk tap, tap av omdømme og datakonfidensialitet generelt.

Databehandler og kontaktinformasjon

Klarvinduer er dataansvarlig for følgende nettsteder og nettbutikker:

Klarvinduer.no

Kontaktinformasjon:
Klarvinduer 
Skolegata 4A, 
2150 Årnes
Tlf. 32 99 40 27
hei@klarvinduer.no
Org.nr.: 926 488 007

Kontaktinformasjon for databeskyttelsesansvarlig

hei@klarvinduer.no

Databehandling skjer på et informert grunnlag

Vi informerer deg senest ved innsending av dine personlige data, om hvilke data vi behandler og til hvilket formål vi utfører behandlingen. Informasjonen vil enten bli gitt via referanse til denne personvernpolitikken hvor en rekke vanlige datainnsamlinger og formål er beskrevet, eller i form av separat informasjon til deg, muligens inkludert med en forespørsel om aksept fra deg til behandlingen.

Data vi behandler om deg

Vår behandling av dine personopplysninger er med formål å gi deg bedre tjenester og sikre kvaliteten på produktene og tjenestene vi tilbyr deg.

Data kan samles inn og behandles av oss i forbindelse med følgende kontakt med oss:

 • Bruk av nettstedet vårt, inkludert nettbutikk uten samtidig kjøp

 • Henvendelser til oss pr. e-post, telefon eller pr. alm. brev

 • Kjøp via vår nettbutikk inkludert bestilling og levering av varen

 • Henvendelser til kundeservice pr. telefon eller via nettstedet vårt

 • Konkurranser, arrangementer og lignende.

Data som kan samles inn og behandles inkluderer:

 • Kontaktinformasjon, for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-post

 • Bestillingsdata, kjøpshistorikk, betalingsinformasjon

 • Samtykke til markedsføring, nyhetsbrev eller konkurranser

 • Personopplysninger, inkludert kontaktinformasjon, i e-post til våre ansatte

 • Brukeradferd i forbindelse med bruk av nettstedet samlet inn via informasjonskapsler

Formålet med behandling av dine personopplysninger

Innsamling og behandling av dine personopplysninger vil være basert på visse oppgitte formål eller andre lovlige forretningsformål.

Slike formål kan omfatte:

 • Behandling av kjøp og levering av vår ytelse

 • Oppfyllelse av avtale på grunnlag av din forespørsel

 • Administrasjon av forholdet ditt til oss

 • Drift og optimalisering av nettstedet vårt

 • Overholdelse av lovkrav

 • Kundeservice og generell kommunikasjon med oss

 • Distribusjon av nyhetsbrev og markedsføringsmateriell fra oss eller en av våre forretningspartnere

Behandler kun relevante data

Dine personopplysninger blir behandlet utelukkende på grunnlag av formålene som er oppgitt i samlingen, inkludert henvisning til denne personvernpolitikken og formålene som er oppført ovenfor. Kun data som er nødvendige for å oppfylle disse formålene, vil være relevante, og behandlingen vår vil derfor være begrenset til slike personopplysninger.

Før vi behandler personopplysningene dine, foretar vi en konkret vurdering av om det er mulig å begrense mengden personopplysninger som må samles inn og behandles. I tillegg gjør vi også en konkret vurdering av om det er mulig å behandle personopplysningene dine anonymt eller pseudonymisert.

Behandler kun nødvendige data

Vår behandling av dine personopplysninger inkluderer kun de opplysningene som er nødvendige for å behandle i samsvar med det oppgitte formålet (e), samt opplysninger som er nødvendige for å oppfylle juridiske eller avtaleforpliktelser.

Personopplysningene dine blir kontinuerlig sjekket og oppdatert

Personlige data som vi behandler om deg vil bli kontrollert og oppdatert fortløpende, så vi sørger for å samle de data som ikke er feil eller misvisende.

Hvis det er relevante endringer knyttet til personopplysningene vi har samlet inn om deg, kan du kontakte kundeservicen hei@klarvinduer.no for å endre informasjonen.

For å sikre kvaliteten på dataene dine, har vi vedtatt interne regler og etablerte prosedyrer for kontroll og oppdatering av dine personlige data.

Sletting av unødvendige personopplysninger

Når formålet med innsamling og behandling av dine personlige data er oppfylt, vil informasjonen bli slettet.

Vi beholder informasjonen din til formålet ikke lenger er til stede, og vi har vurdert behovet for følgende oppbevaringsperioder:

 • Bruk av en av våre nettsider, inkludert nettbutikk, uten samtidig kjøp

 • Se delen nedenfor om informasjonskapsler, der du kan se de spesifikke lagringsperioder.

 • Henvendelser til oss pr. e-post, telefon eller pr. alm. brev

Henvendelser pr. post direkte til en av våre ansatte, eller som videresendes av en av våre partnere til en av våre ansatte, og som er relatert til Klarvinduer, blir slettet når formålet med lagringen ikke lenger er tilstede, som vurderes spesifikt på grunnlag av den enkelte posten i forhold til formålet med henvendelsen og innholdet i e-posten, inkludert om e-posten faller inn under en av de andre kategoriene som er oppført i denne delen. Henvendelser pr. e-post til en av våre ansatte som ikke er relatert til Klarvinduer vil bli slettet etter melding til avsenderen hvis henvendelsen ikke gir den ansatte mulighet til å iverksette ytterligere tiltak.

Klarvinduer har en generell slettingspolitikk, ifølge hvilke ansatte må slette eller anonymisere personlige data når det ikke lenger er et formål med lagringen.

Kjøp via nettbutikk

Se vilkårene for nettbutikken vår

Opprette en brukerprofil via vår nettbutikk

Se vilkårene for nettbutikken

Henvendelser til kundeservice

Klarvinduer har en generell slettingspolitikk, ifølge hvilke ansatte må slette eller anonymisere personlige data når det ikke lenger er et formål med lagringen. Oppbevaringsperioden kan avhenge av henvendelsens art, inkludert om informasjonen oppbevares som en del av en klagesak, bruk av produktgaranti eller av andre juridiske eller kontraktsmessige grunner.

Konkurranser, arrangementer og lignende.

Vi lagrer dine personlige data samlet inn i forbindelse med konkurranser, arrangementer og lignende. så lenge de er et formål med lagring. For eksempel vil oppbevaringsperioden for en konkurranse vanligvis være til vinneren blir kunngjort, og for arrangementer til den er fullført.

Distribusjon av nyhetsbrev og markedsføringsmateriell

Hvis du har avtalt å motta nyhetsbrev eller annet markedsføringsmateriell, vil vi beholde informasjonen din til du avslutter abonnementet på nyhetsbrevet eller mottak av markedsføringsmateriell. I tilfelle innsending av individuelt materiale lagrer vi informasjonen din til det ikke lenger er et formål med lagringen, eller i samsvar med det spesifikke samtykke.

Innhenting av samtykke før databehandling eller behandling på annet juridisk grunnlag

Vi behandler bare personopplysninger om deg for forhåndsoppgitte formål. Før vi utfører behandlingen, innhenter vi ditt samtykke, eller baserer behandlingen på andre juridiske grunnlag. Vi informerer deg om grunnlaget og formålet med innsamling og behandling av dine personopplysninger, inkludert henvisning til denne personvernpolitikken, der du kan finne grunnlaget for en rekke forskjellige behandlinger nedenfor.

Samtykket ditt er frivillig, og du kan når som helst trekke det tilbake ved å kontakte oss. Hvis du har spørsmål eller vil trekke tilbake samtykket ditt, kan du kontakte hei@klarvinduer.no

Vær oppmerksom på at hvis du velger å trekke tilbake samtykket ditt i forhold til informasjon gitt til oss, vil vi ikke være i stand til å behandle informasjonen din med mindre vi er juridisk eller kontraktlig forpliktet til å gjøre det.

Hvis du velger å trekke tilbake samtykket ditt, påvirker det ikke lovligheten av behandlingen av dine personlige data basert på ditt tidligere gitt samtykke og frem til tidspunktet for tilbaketrekningen. Derfor, hvis du trekker tilbake samtykket ditt, vil det først tre i kraft fra denne tiden.

For eksempel innhenter vi samtykke i følgende tilfeller:

 • Opprette brukerprofiler via vår nettbutikk

 • Deltakelse i konkurranser, arrangementer og lignende.

Grunnlag annet enn samtykke for vår behandling av informasjonen din

Bruk av nettstedet vårt, inkludert nettbutikk, uten samtidig kjøp

Du blir bedt om å godta denne personvernpolitikken via popup på den siden. Se også avsnittet nedenfor om informasjonskapsler.

Henvendelser til oss pr. e-post, telefon eller pr. alm. brev

Her er grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger at din kontakt med oss ​​skjer på eget initiativ. Hvis informasjonen din blir samlet inn i forbindelse med forespørselen din, vil du motta en e-post med referanse til denne personvernpolitikken.

Kjøp via nettbutikk

Når du kjøper via vår nettbutikk, der du gir kontaktinformasjon og betalingsinformasjon, uten å samtidig opprette en bruker, gjelder personvernreglene i nettbutikkens vilkår og betingelser for innlevering av informasjon som finner sted for å fullføre kjøpet.

Henvendelser til kundeservice

Pr. telefon: Her er grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger at din kontakt med oss ​​skjer på eget initiativ. Hvis informasjonen din blir samlet inn i forbindelse med forespørselen din, vil du motta en e-post med referanse til denne personvernpolitikken.

Beskyttelse av personopplysninger

Vår behandling av personopplysninger skjer i samsvar med regler vi har vedtatt internt. Reglene inneholder instruksjoner og tiltak for å beskytte dine personlige data. Dermed vil vi behandle dine personopplysninger på en måte som forhindrer at personopplysninger blir ødelagt, tapt, endret, publisert uautorisert og mot uautorisert tilgang eller kunnskap om dine personlige data.

Vi har etablert prosedyrer for å gi tilgangsrettigheter til de ansatte som behandler sensitive personopplysninger og data som avdekker informasjon om personlige interesser og vaner. Vi kontrollerer deres faktiske tilgang gjennom logging og overvåking. For å unngå tap av data, sikkerhetskopierer vi regelmessig datasettene våre. Vi beskytter også konfidensialiteten til dataene dine gjennom kryptering.

I tilfelle et sikkerhetsbrudd som fører til høy risiko for deg for diskriminering, ID-tyveri, økonomisk tap, tap av omdømme eller annen betydelig ulempe, vil vi varsle deg om sikkerhetsbruddet så snart som mulig.

Informasjonskapsler / Cookies

Som nesten alle andre nettsteder, bruker vi informasjonskapsler for å få nettstedet til å fungere og for å gjøre det lettere for deg å bruke. Cookies hjelper oss blant annet til å få oversikt over besøk, slik at vi kontinuerlig kan optimalisere og målrette nettstedene og våre tjenester. Dette gjør at vi kan gi deg en bedre brukeropplevelse med mer relevant innhold.

Enkelte informasjonskapsler samler inn følgende typer informasjon om deg som, avhengig av omstendighetene, kan utgjøre personlige data: En unik ID, teknisk informasjon om datamaskinen, nettbrettet eller mobiltelefonen din, IP-nummeret ditt, geografiske plassering og hvilke sider du klikker på (interesser).

Se også avsnittet nedenfor om overføring av personopplysninger og overføringer til mottakere i tredjeland.

Utlevering av personopplysninger

Vi videreformidler kun dine personlige data til offentlige myndigheter hvor loven krever det.

I tillegg kan vi overlate personopplysningene dine til følgende mottakerkategorier:

Eksterne IT-leverandører

Våre partnere i form av leverandører og underleverandører av varer og tjenester, for eksempel transport og levering, til deg på våre vegne.

Leverandører av informasjonskapseltjenester for nettstedene. De detaljerte formålene med bruken av de enkelte informasjonskapslene og overføring av personopplysninger til tredjeparter basert på informasjonskapsler er angitt i informasjonskapselpolitikken på nettstedet vårt.

Regnskapsførere, advokater og andre rådgivere.

Overføring til mottakere i tredjestater, inkludert internasjonale organisasjoner

I noen tilfeller vil vi overføre personopplysningene dine til mottakere utenfor EU og/eller EØS.

Dette gjøres i forbindelse med noe av vår bruk av informasjonskapseltjenester på nettstedet vårt med det formål å betjene og optimalisere nettstedene. Du finner en liste over mottakere av personopplysninger utenfor EU og EØS, samt grunnlaget for overføringen i informasjonskapselpolitikken på det spesifikke nettstedet.

I tillegg overfører vi informasjon til visse leverandører eller underleverandører eller IT-tjenester utenfor EU og EØS etter behov når du handler via vår nettbutikk. Du finner en liste over mottakere av personopplysninger utenfor EU og EØS, samt grunnlaget for overføringen i vilkårene for den spesifikke nettbutikken.

Dine rettigheter

I henhold til databeskyttelsesordningen har du en rekke rettigheter i forhold til vår behandling av informasjon om deg.

Hvis du vil bruke rettighetene dine, kan du kontakte oss her; hei@klarvinduer.no

Rett til å se informasjon (rett til tilgang)

Du har rett til å få tilgang til informasjonen vi behandler om deg, samt en rekke tilleggsopplysninger.

Rett til korrigering (rettelse)

Du har rett til å få rettet feil informasjon om deg selv.

Rett til å slette

I spesielle tilfeller har du rett til å få informasjon om deg slettet før tidspunktet for vår generelle sletting skjer.

Rett til begrensning av behandlingen

I visse tilfeller har du rett til å begrense behandlingen av dine personopplysninger. Hvis du har rett til å begrense behandlingen, kan vi i fremtiden bare behandle informasjonen - bortsett fra lagring - med ditt samtykke, eller med det formål å etablere, påstå eller forsvare juridiske krav, eller for å beskytte en person eller viktige offentlige interesser .

Rett til å protestere

I visse tilfeller har du rett til å protestere mot vår ellers lovlige behandling av dine personopplysninger. Du kan også motsette deg behandlingen av informasjonen din for direkte markedsføring.

Rett til å overføre informasjon (dataportabilitet)

I visse tilfeller har du rett til å motta dine personlige data i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format og å få disse personopplysningene overført fra en dataansvarlig til en annen uten hindring.

Du kan lese mer om dine rettigheter i Datatilsynets veiledning til de registrertes rettigheter, som du finner på www.datatilsynet.no

Klager til Datatilsynet

Du har rett til å klage til Datatilsynet hvis du er misfornøyd med måten vi behandler personopplysningene dine på. Du finner Datatilsynets kontaktinformasjon på www.datatilsynet.no 

 

Gjør hjemmet ditt til et bedre sted

Oppgrader hjemmet ditt med energieffektive dører og vinduer. Du kan designe dine nye dører og vinduer så de passer nøyaktig til dine behov.

Vinduer image
Fra 
kr 2 702
 kr 1 21655%
Kjøp Vinduer
Dører image
Fra 
kr 10 190
 kr 5 60445%
Kjøp Dører