Spar opptil 60 %
Lydforurensning og den enkle løsningen. Lydisolerende vinduer image

Lydforurensning og den enkle løsningen. Lydisolerende vinduer

Innholdsfortegnelse

Arrow icon related to the table of content

Hjemmet ditt skal være en base for ro, avslapning og et tilfluktssted fra omverdenen. Dessverre kan et høyt støynivå være helseskadelig, som ofte er et problem hvis du bor tett ved travle gater, bytrafikk, motorveier, barer og flyplasser. Overdreven støy er blant annet relatert til økt stressnivå, forstyrret søvn, for tidlig dødsfall og nedsatt konsentrasjon. Les videre og lær om den historiske utviklingen til samfunnets kunnskap om støyforurensning og de helsemessige konsekvensene – få gode tips til hva du kan gjøre i ditt hjem.

Hva kan du selv gjøre for å redusere støyforurensningen i ditt hjem?

Du kan velge å ha soverommet i rommet iden delen av hjemmet med minst støy. Du kan isolere fasaden ytterligere ved å skaffe en glassbelagt balkong. En av de bedre og litt enklere løsningene er lydisolerende vinduer. På vår nettside kan du under hvert element med glass* velge lydisolert glass under 'glasstyper', og du kan dermed velge å få lydisolerende glass eksklusivt i det mest utsatte rommet.

*Kun unntatt våre paneldører.

Hvor mye hjelper lydisolerte vinduer?

Klar bruker noen av markedets mest effektive lydisolerende vinduer. Forskjellen mellom lydisolerende glass og vanlige vinduer er 3-4 dB. Det høres ikke så mye ut, men siden dB-skalaen er logaritmisk, halverer faktisk 3-4 dB lydstyrken som treffer øret ditt.

Hvordan fungerer dB-skalaen?

Desibel (dB) er et uttrykk for lydstyrke på en logaritmisk skala. Det laveste det menneskelige øret kan høre er 0. Siden det måles logaritmisk vil 10 dB derfor være 10 ganger så høyt. En måling på 20 dB vil være 100 ganger så høyt. 30 dB vil være 1000 ganger så høyt som 0 dB.

På samme måte vil en økning på 3 dB tilsvare en dobling av lydenergien. En reduksjon på 3 dB vil tilsvare en halvering. Dette betyr at selv små reduksjoner i støy vil merkes og høres veldig direkte.

En dobling av lydenergi tilsvarer imidlertid ikke en dobling av opplevd støy. Det menneskelige øret fungerer ikke så lineært. I følge en studie i Encyclopedia of Toxicology vil støy oppfattes først som en dobling ved en økning på 10 dB.

Hvordan fungerer lydisolerende vinduer?

Konstruksjonen av glass, mellomrommet mellom glasset og et lydisolerende belegg fungerer som en dempende skjerm, og reduserer støynivået i hjemmet ditt med 3-4 dB.

Denne støyreduksjonen er betydelig nok til å bidra til et roligere miljø som øker konsentrasjonen, muliggjør en god natts søvn, reduserer stress og eksterne distraksjoner. Glasset reduserer også støy fra støt som fra regn. Nedenfor finner du en oversikt over lydisolerende glass sammenlignet med vanlig klart glass.

 

Type glassStøyreduksjon
Klart glass - 2-lags30(-1;-5) dB
Klart glass - 3-lags30(-2;-6) dB
Lydisolerende glass - 2-lags33(-2;-5) dB
Lydisolerende glass - 3-lags34(-2;-6)dB

Tallene er angitt med verdien Rw(C;Ctr). Lydisolerende glass med 2-lag har for eksempel en Rw(C;Ctr) på 33(-2;-5) dB hvilket vil si Rw er 33 dB, Rw+C er -2 og Rw+Ctr er -5. 

Rw er verdien for lydisoleringen målt i dB i et laboratorium. 

Rw+C er en verdi for lydisolerende effekt mot høyfrekvente lyder som støy fra tale, musikk og støy fra motorveier og togbaner. 

Rw+Ctr er en verdi for lydisolerende effekt mot lavfrekvente lyder som for eksempel trafikk inne i byene og bass fra naboen som spiller høy musikk. 

Pass på med disse utsagnene fra virksomheter som selger støydempende vinduer

Ofte ser vi virksomheter som påstår at de kan redusere støy med 50%. Det høres jo også helt fantastisk ut, men sammenlignet med hva? 

Be om å få de nøyaktige dataene på deres vinduer og få dem til å sammenligne verdiene med deres normale glass, før du tar en beslutning. Vi har den beste leverandøren på markedet for lydisolerende glass og som du kan se er forskjellen mellom helt normalt glass og lydisolerende glass på 3-4 dB. Det betyr utrolig mye, selv om det ikke ligner det, og Rw+C og Rw+Ctr verdiene er også bedre, hvilket betyr at de fjerner noe av støyen både fra høyfrekvente og lavfrekvente lyder. Men det betyr bare en støyreduksjon på 50%, hvis du sammenligner med et hjem uten vinduer, og det mener vi ikke er en rettferdig kommunikasjon. 

Velg vinduer fra Klar med støydempende glass, og du er alltid velkommen til å ringe og få en ærlig prat med vår kundeservice og få gratis veiledning om lydisolerende glass er det riktige for deg. 

Vi anbefaler våre spesielle støydempende glass, som reduserer ekstra lyd og den skadelige sjenansen fra støy. Glasset omfatter et spesielt mellomlag som virker som en dempingsskjerm som forhindrer lydfrekvensene i å vibrere og som absorberer og svekker lydenergien. Kort sagt så skapes det en barriere for støy.

Vurder støyreduksjon i hele vinduet

Det anbefales at du ikke velger utluftingsventiler på dine lydisolerende vinduer, da disse kan minske effekten betydelig. 

Når vinduet blir montert er det viktig at det blir brukt ekstra isoleringsmateriale i fugen, da det ikke bare er ruten, men hele vinduet og monteringen som har innflytelse på elementets lydisolerende effekt. Se hvordan du enkelt kan montere og avmontere ditt eget vindu.

Lær mer om støyreduksjon

Støyforurensning utløser 200-500 for tidlige dødsfall i året (2003)

I den danske regjeringens veistøystrategi i 2003 ble de helsemessige konsekvensene som følge av veistøy anslått. Mellom 800-2200 personer i Danmark blir hvert år innlagt på sykehus på grunn av forhøyet blodtrykk eller hjertesykdom, som følge av den ekstra påkjenningen trafikkstøy har på helsen. Samtidig ble det anslått at trafikkstøy hvert år utløser 200-500 for tidlige dødsfall. Etter denne analysen har arbeidet fortsatt både vedrørende nye analyser og statens forebyggelse av støyforurensning. 

600 personer får hvert år slagtilfelle pga. støy (2010/2011)

Stockholm Universitet bekreftet i 2010 at det er alvorlige helsemessige konsekvenser forbundet med støyforurensning. I 2011 viser en dansk undersøkelser av trafikkstøy, at det er en sammenheng med risiko for blødning eller blodpropp i hjernen og vurderte at cirka 600 personer i året får et slagtilfelle som er relatert til støy fra veiene. 

En analyse fra WHO fra samme år viser at trafikkstøy hvert år koster minimum 1 million sunne leveår i Vest-Europa.

Enkle grep for å få inn mer naturlig lys i ditt hjem.

Utvendig støy kan hindre nattesøvnen

1400 personer diagnostiseres med diabetes som følge av støy (2012)

Dette året bekreftes de helsemessige konsekvensene av støyforurensning enda en gang. En dansk undersøkelse indikerer at ca. 1400 mennesker årlig diagnostiseres med diabetes som følger av støy fra trafikken. Dette svarer til noe i nærheten av 5% av alle nye diabetes-tilfeller pr. år. 

Vindmøllestøy og helsekonsekvenser (2019)

Undersøkelsen har vært i gang over flere år og har endelig blitt ferdig. Grønn energi fra vindmølle har virket som en av de beste løsningene på den globale CO2 krisen, men er det helsemessige konsekvenser fra vindmøller relatert til støyforurensning? Umiddelbart er svaret nei... Det ble ikke funnet avgjørende bevis mellom støy fra vindmøller og blodpropper eller slagtilfeller. Ingen sammenheng mellom diabetes, gravid og negativt fødselsutfall. Men det er en mulig sammenheng med førstegangsbruk av resepter på sovemedisin, antidepresiver og medisin mot forhøyet blodtrykk hos eldre over 65 år. 

Artikkelen er skrevet basert på informasjon hentet fra danske Miljøstyrelsen i juli 2019.