Hva er 2-lags glass? image

Hva er 2-lags glass?

Innholdsfortegnelse

Arrow icon related to the table of content

Du har sannsynligvis hørt begrepet "vinduer med 2-lags glass", ettersom disse har eksistert i flere tiår, men du har kanskje ikke en helhetlig forståelse av hva de er og hvordan de virker ennå. For det har vi satt sammen følgende guide som inneholder alt du trenger å vite om 2-lags glass.

Dokumenterte resultater

Vi er godt kjent med dem fordi 2-lags glass har blitt brukt i bygninger siden 1950-tallet i USA, og slutten av 1970-tallet/begynnelsen av 1980-tallet i Storbritannia. Deres åpenbare og målbare fordeler gjør at de kun har blitt mer populære siden de ble introdusert.

I 1997 fikk 2-lags glasset ekstra løft, ettersom de ble et effektivt verktøy for å oppfylle betingelsene fastsatt av Kyoto-protokollen som ble signert samme år. Denne avtalen ba om å redusere karbondioksidutslipp til nivåer før 1990, hvilket kommer til å trenge at vi reduserer energibehovet.

Ser man på de seneste målene fra statistik sentralbyra stod husholdninger i Norge for ca. 20.18% av strømforbruket i 2021, så eventuelle forbedringer av hjemmets isolasjon kan bidra til å få dette tallet ned. (https://www.ssb.no/energi-og-industri/energi/statistikk/produksjon-og-forbruk-av-energi-energibalanse-og-energiregnskap)

Overensstemmelse med byggeforskriftene

I erkjennelse av dette, påla britiske byggeforskrifter i 2002 bruk av 2-lags glass med minst en C-rating i del L av deres retningslinjer, som dekker bevaring av drivstoff og kraft i bygninger.

I erkjennelse av dette, har det vært en stadig skjerping av minstekravet for energieffektivitet – særlig når det kommer til vinduer og dører. Avhengig av de øvrige forholdene i hjemmet ditt, skal nemlig minst 2-lags glass til for å oppnå minimumsnivåene i henhold til Direktoratet for Byggkvalitets Byggeteknisk forskrift (TEK17). (​​https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/14/14-3/?_t_q=U+verdi+)

En kikk bak gardinen

La oss ta en nærmere titt på 2-lags glasset, for å forstå hvordan de kan bidra til å gjøre ditt hjem mer energieffektivt.

Som navnet tilsier, består vinduer med 2-lags glass av to glassruter i en ramme, med et luftrom mellom. Dette luftrommet er fylt med en inert gass, som argon, krypton eller xenon, og danner et isolerende lag mellom de to forskjellige temperatursonene innendørs og utendørs.

Avstandsprofilen er vanligvis laget av enten polymer eller metall og er fylt med et tørkemiddel som hjelper til med å trekke fuktighet ut av luften, og forhindrer at den blir fanget mellom glassplatene.

"Sandwich Construction"-fordeler

Denne sandwich-konstruksjonen gjør en mye bedre jobb med å unngå termisk overføring enn en enkelt glassrute. Kald luft som treffer den ytre vindusruten passerer inn i mellom glasset, til luften som leder varmen mindre godt, slik at mindre kulde trenger inn til den indre ruten. På samme måte hindrer vinduet at varm luft som treffer det innerste glasset passerer til den ytre ruten, da dens varmeledningsevne også reduseres av gassen. Dermed er dette en fordel for begge rutene.

Den nøyaktige kombinasjonen av ramme, glass og gass i et 2-lags glass vil påvirke dens generelle ytelse.

 • Materialet til vindusrammen – tre er svært isolerende, og aluminium er mindre isolerende

 • Glasstykkelsen – bruk av ulike glasstykkelser i de to rutene reduserer lydoverførselen

 • Glassbelegg – lavutslippsbelegg bidrar til å reflektere mer varme tilbake til hjemmet

 • Avstanden mellom glassene – alt fra 6-12 mm er smalt nok til å minimere luftsirkulasjonen

 • Avstandsprofilen - ofte laget med lite eller uten metall, og kalles også "varmkant"

 • Type gass – argon har svært lav ledningsevne med 34% redusert termisk overførsel

I dag finnes også 3-lags glass på markedet, med tre glassruter og forbedret funksjonalitet. Hvis du lurer på om 3-lags glass glass er verdt det, kan du lese artikkelen vår her.

Få det til å gi mening

Hvordan vurderer man et vindu med 2-lags glass når så mange variabler spiller inn? Heldigvis trenger man ikke være bygningsekspert for å ta det riktige valget når det gjelder høyytelses 2-lags glass.

De fleste vindusprodusenter får produktene sine akkreditert for energieffektivitet i henhold til EUs energimerking, som er et etablert energivurderingsordning for vinduer basert på mengden varme, sollys og luft som passerer gjennom vinduet.

Det gjøres en beregning av de positive effektene fra solenergi minus de negative faktorene varmetap og luftlekkasje, for å komme frem til en rangering fra den laveste E til den høyeste A++. Enhver vurdering på 0 eller høyere regnes som energipositiv og vil ha en betegnelse mellom A og A++. 

Et annet vanlig mål for den termiske effektiviteten til 2-lags glass er U-verdien, hvor det motsatte er sant.

U-verdi

Jo lavere U-verdi -> Jo mer effektivt holder vinduet på varmen

U-verdien måler varmetapet i watt per kvadratmeter Kelvin (W/m2K). Her er noen eksempler på forskjellen mellom ulike vindustyper:

GlassU-verdi
1-lags glass5.6 W/m2K
2-lags glass med lufthulrom2.8 W/m2K
2-lags glass med argongass hulrom2.6 W/m2K
2-lags glass med lavemissivitetsglass og lufthulrom1.8 W/m2K
Klar 2-lags glass med lavemissivitetsglass og hulrom med argongass1.3 W/m2K

Hva kan jeg spare på det?

Nå som du forhåpentligvis har blitt litt bedre kjent med hva 2-lags glass er, og deres evne til å  redusere varmetapet fra hjemmet ditt mest effektivt. Og mens disse er en betydelige fordeler du vil legge merke til med en gang, har de mange andre fordeler. Du kan lese om de forskjellige slags vinduene som er tilgjengelig hos Klar her.

 • Redusert klimaavtrykk

 • Kostnadsbesparelser på strømregningen

 • Bedre lydisolering

 • Forbedret hjemmesikkerhet

 • Mindre kondens

 • Økt eiendomsverdi

Vanlige spørsmål

 • Hva er 2-lags glass?

Vinduer med 2-lags har to glassruter atskilt av et hulrom, som gir et ekstra lag med varmeisolasjon. Innervindu (eller varevindu) heter det når det andre laget med glass er et ekstra vindu som tilføyes dine eksisterende vinduer – dette anses ikke som like effektivt som 2-lags glass.

 • Hvordan kan du se om vinduene dine har 2-lags glass?

En rask visuell sjekk vil hjelpe deg med å finne ut om vinduene dine har 2-lags glass. Du bør legge merke til to glassruter med et lite mellomrom for luft mellom. Luftspalten inneholder vanligvis en type inert gass som ikke leder varme, som argon, for å hjelpe med å isolere hjemmet ditt.

 • Hva er ulempene med 2-lags glass?

Det er ikke mange ulemper med 2-lags glass. Noen vil kanskje vurdere utgiftene ved å installere nye vinduer som en ulempe, men vanligvis oppveier kostnadsbesparelsene du får i lengden, den første investeringen. Noen ganger kan den forbedrede isolasjonen av 2-lags glass forårsake kondens inne i hjem uten tilstrekkelig ventilasjon, men igjen kan dette rettes opp så du kan nyte godt av de mange fordelene med 2-lags glass.