Viktig kunnskap: Det bør du vite om energi, U-verdi og Eref

I dette innlegget har vi samlet nyttig kunnskap om vinduer, slik at du er forberedt, før du tar beslutninger om å investere i nye energivinduer.

Når man snakkes om energi i relasjon til vinduer, er det vanskelig å komme utenom sistnevntes betydning for din varmeregning. I en gjennomsnittsbolig forsvinner syv prosent av varmen ut gjennom vinduene, men hvis vinduene er gamle, kan varmetapet være opptil fem ganger så stort som varmetapet gjennom en yttervegg. Men det er viktig å huske på at vinduet også kan tilføre varme ved hjelp av solen. Her følger noen spesielt viktige begreper som er utslagsgivende for hvilket energimerke et gitt vindu får.

Energiytelse

Handler om vinduets evne til å isolere og oppta varme. Det er altså en betegnelse for forholdet mellom varmetapet innenfra og ut i det fri, og varmen fra sollyset som er med på å varme opp boligen. Flere aspekter inngår imidlertid i regnestykket om vinduets energiytelse. Det skal nemlig tas hensyn til sprosser, rammer og karmer, og om vinduet har en komposittkant som minimerer kuldebroer (et sted i huset hvor varmen lettere vil slippe ut og dermed lettere slipper kulden inn). I tillegg til rutens g-verdi.

U-verdi

Varmetapet gjennom vinduet oppgis som en U-verdi. Jo lavere U-verdien er, jo lavere er varmetapet.

Eref

Et uttrykk for vinduets energibalanse i fyringssesongen (som angir når det er nødvendig å ha på varme i boligen. Ofte angitt som 1/10-30/4). En positiv Eref-verdi betyr at det blir lukket mer varme inn enn det som går ut, dvs. at vinduet gir et energitilskudd til boligens oppvarming.

G-verdi

Betegnelsen for den andelen av solens varme som trenger gjennom ruten/vinduet. Hvis mengden av solvarme utenfor er 1 (=100%) og rutens g-verdi (gg) er 0,62 (=62%) betyr det at 62% av solens varme går gjennom ruten. Med andre ord: Jo høyere g-verdi, jo mer varme. Vinduets g-verdi angis som «gw» og er uunngåelig lavere enn rutens g-verdi (gg), da det jo ikke kommer varme gjennom ramme og karm. Av samme grunn er vinduets glassandel også et viktig parameter å ha i mente, når vinduets g-verdi (gw) skal utregnes.

Glassandel

Toppsvingte vinduer

Dette er arealet av ruten (det areal man kikker gjennom) dividert med det samlede vindusarealet, inklusiv ramme og karm men eksklusiv fuge. En høy faktor medfører et bedre lys, et bedre solvarmeinnfall gjennom vinduet og får dermed alt i alt en positiv innvirkning på vinduets samlede energitilskudd. Betegnelsene ovenfor er blant de faktorer som inngår i den norske energimerking for vinduer. Energimerkene viser på en skala fra A-G, hvor A er best – som du kanskje kjenner fra kjøleskap, oppvaskmaskiner, lyspærer osv. hvor energi riktig vinduet er.

Du er selvfølgelig alltid velkommen til å kontakte oss, hvis du har ytterligere spørsmål eller bruk for hjelp og veiledning. Det kan være i forbindelse med utskiftning av eldre vinduer til energivinduer eller om du skal bestille nye vinduer til ditt nye hjem.

Gjør hjemmet ditt til et bedre sted

Oppgrader hjemmet ditt med energieffektive dører og vinduer. Du kan designe dine nye dører og vinduer så de passer nøyaktig til dine behov.

Fra 
kr 1 398,23
 kr 838,94
40%
Kjøp Vinduer
Fra 
kr 3 063,45
 kr 1 684,90
45%
Kjøp Dører
Relatert innhold